O nas

Jesteśmy przekonani, że otwartość technologiczna oraz międzyludzka, jest wartością, na której można budować wiarygodność instytucji publicznych, firm oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki zrealizowanym z sukcesem projektom w najróżniejszych środowiskach, dzielimy się doświadczeniem i optymalizujemy procesy zmian, tak aby przynosiły korzyści jak najszerszej grupie współpracowników.
Sprawiamy, że instytucje zaczynają działać oszczędniej, efektywniej, w sposób bardziej uspołeczniony i angażujący. Wypracowujemy innowacyjne sposoby przechodzenia transformacji przez instytucje publiczne i prywatne, po to, by działały sprawniej w zmieniającej się rzeczywistości.OFERTA

W przypadku świadczonych przez nas usług, niezbędne jest dobre określenie potrzeb klienta, stąd zachęcamy do bliższego kontaktu, aby móc dopasować zakres działań do potrzeb i możliwości.

W czym się specjalizujemy?

Wykonamy diagnozy, audyty, opracowania:
– Zdiagnozujemy rynek, otoczenie, potrzeby i sposób działania organizacji w rozwiązywaniu problemów
– Stworzymy mapę drogową zmian i niezbędnych procesów opierając się na naszych doświadczeniach
– Tworzymy politykę otwartości w instytucji publicznej i prywatnej
– Stworzymy analizę możliwych rozwiązań, zagrożeń i potencjał rozwojowy w sposób wypróbowany w wielu przypadkach, posługując się Design Thinking jako wypróbowanym narzędziem do dobrego projektowania i usług.

Mentoring:
– W oparciu o wiele lat doświadczeń, sukcesów i błędów jesteśmy w stanie mentorować proces przekształceń i zmian
– Zapewniamy wsparcie merytoryczne w procesach przeprowadzania zmiany lub ich projektowania
– Mentoring może mieć charakter indywidualny bądź grupowy i może być skierowany do osób zajmujących się transformacją przedsiębiorstwa, urzędu lub organizacji pozarządowej

Trener:
– Szkolenia z komunikacji wewnętrznej
– Szkolenia z komunikacji z naciskiem na elektroniczne nośniki i sposoby
– Szkolenia z demokratyzacji danych
– Szkolenia – wdrażanie polityki otwartości w urzędzie
– Szkolenia z generowania i wdrażania innowacji

Project Management metodyką LEAN:
– Zarządzanie projektem metodą począwszy od wizji, zdefiniowania problemu poprzez
– Budowę rozwiązań testujących, pilotażowych
– Ustalenie wskaźników i pomiarów celów aż do
– Wdrożenia, adaptacji wypracowanych rozwiązań
– Budowa zespołu jako Interim Management i ze specjalistami zewnętrznymi
– Ewaluacja, rozliczenie projektu

Konsulting:
– Storytelling poprzez dane
– Komunikacja projektów i ich organizacja
– Budowa wewnętrznych zespołów innowacjiPROJEKTY

Większość klientów zastrzega sobie poufność działań, ale zapraszam do współpracy, przy projektach, które są otwarte:

Civic HUB to miejsce spotkań dla lokalnych grup, stowarzyszeń i indywidualnych osób zainteresowanych pozytywnymi zmianami społecznymi, przy użyciu innowacji. Nasze zainteresowania: otwarte dane i otwarty kod, smart city, hacktywizm i obywatelska aktywność.
więcej >

Fundacja Gdańska – miejska fundacja, która działa na rzecz dziedzictwa kulturowego, popularyzacji kultury, sportu, wiedzy o mieście, oraz prowadzi projekty oparte o technologie informatyczne i rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami i różnymi instytucjami.
więcej >

Stacja Zmiana – podcast i blog dla ludzi, których interesuje rozwój, nowe zjawiska, technologie i psychologia.
więcej >

Blog na Medium – artykuły odnoszące się do tematów, którymi zainteresowany jest Tomek Nadolny.
więcej >