O firmie

Jesteśmy przekonani, że otwartość technologiczna oraz międzyludzka, jest wartością, na której można budować wiarygodność instytucji publicznych, firm oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki zrealizowanym z sukcesem projektom w najróżniejszych środowiskach, dzielimy się doświadczeniem i optymalizujemy procesy zmian, tak aby przynosiły korzyści jak najszerszej grupie współpracowników.
Sprawiamy, że instytucje zaczynają działać oszczędniej, efektywniej, w sposób bardziej uspołeczniony i angażujący. Wypracowujemy innowacyjne sposoby przechodzenia transformacji przez instytucje publiczne i prywatne, po to, by działały sprawniej w zmieniającej się rzeczywistości.

Oferta

W przypadku świadczonych przez nas usług, niezbędne jest dobre określenie potrzeb klienta, stąd zachęcamy do bliższego kontaktu, aby móc dopasować zakres działań do potrzeb i możliwości.

W czym się specjalizujemy?

Wykonamy diagnozy, audyty, opracowania:
- Zdiagnozujemy rynek, otoczenie, potrzeby i sposób działania organizacji w rozwiązywaniu problemów
- Stworzymy mapę drogową zmian i niezbędnych procesów opierając się na naszych doświadczeniach
- Tworzymy politykę otwartości w instytucji publicznej i prywatnej
- Stworzymy analizę możliwych rozwiązań, zagrożeń i potencjał rozwojowy w sposób wypróbowany w wielu przypadkach, posługując się Design Thinking jako wypróbowanym narzędziem do dobrego projektowania i usług.

Mentoring:
- W oparciu o wiele lat doświadczeń, sukcesów i błędów jesteśmy w stanie mentorować proces przekształceń i zmian
- Zapewniamy wsparcie merytoryczne w procesach przeprowadzania zmiany lub ich projektowania
- Mentoring może mieć charakter indywidualny bądź grupowy i może być skierowany do osób zajmujących się transformacją przedsiębiorstwa, urzędu lub organizacji pozarządowej

Trener:
- Szkolenia z komunikacji wewnętrznej
- Szkolenia z komunikacji z naciskiem na elektroniczne nośniki i sposoby
- Szkolenia z demokratyzacji danych
- Szkolenia - wdrażanie polityki otwartości w urzędzie
- Szkolenia z generowania i wdrażania innowacji

Project Management metodyką LEAN:
- Zarządzanie projektem metodą począwszy od wizji, zdefiniowania problemu poprzez
- Budowę rozwiązań testujących, pilotażowych
- Ustalenie wskaźników i pomiarów celów aż do
- Wdrożenia, adaptacji wypracowanych rozwiązań
- Budowa zespołu jako Interim Management i ze specjalistami zewnętrznymi
- Ewaluacja, rozliczenie projektu

Konsulting:
- Storytelling poprzez dane
- Komunikacja projektów i ich organizacja
- Budowa wewnętrznych zespołów innowacji

Projekty

Większość klientów zastrzega sobie poufność działań, ale zapraszam do współpracy, przy projektach, które są otwarte:

Civic HUB to miejsce spotkań dla lokalnych grup, stowarzyszeń i indywidualnych osób zainteresowanych pozytywnymi zmianami społecznymi, przy użyciu innowacji. Nasze zainteresowania: otwarte dane i otwarty kod, smart city, hacktywizm i obywatelska aktywność.
więcej >

Fundacja Gdańska - miejska fundacja, która działa na rzecz dziedzictwa kulturowego, popularyzacji kultury, sportu, wiedzy o mieście, oraz prowadzi projekty oparte o technologie informatyczne i rozwój współpracy pomiędzy mieszkańcami i różnymi instytucjami.
więcej >

Stacja Zmiana - podcast i blog dla ludzi, których interesuje rozwój, nowe zjawiska, technologie i psychologia.
więcej >

Blog na Medium - artykuły odnoszące się do tematów, którymi zainteresowany jest Tomek Nadolny.
więcej >

Kontakt

Prześlij nam zapytanie lub zadzwoń.

Tel: 509 965 415

Mail: tomek@openity.pl

Adres:
ul. Kilińskiego 31
80-542 Gdańsk

Marka openity jest własnością firmy CMT Consulting Tomasz Nadolny.

Newsletter

Nie częściej niż raz w miesiącu możemy ci podpowiedzieć co robimy, w czym szkolimy i co ciekawego dzieje się w naszej branży. Jeśli cię to interesuje, zapisz się do newslettera. Adresów nikomu nie przekazujemy.